Privacy policy

Privacy Policy Directtuinshop.nl
Directtuinshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen
wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Directtuinshop.nl zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Directtuinshop.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te
leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig
om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over
speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich via een link in de
nieuwsbrief afmelden.
Als u bij Directtuinshop.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een
Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens worden bewaard en u deze dus niet bij
iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen
ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens
gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze
marketingacties te meten.
Directtuinshop.nl verkoopt uw gegevens niet, Directtuinshop.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en (gecodeerd)
wachtwoord
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Directtuinshop.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in
staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan
te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot
persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Directtuinshop.nl geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Directtuinshop.nl, dan kunt u contact
met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens
of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op
deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Door Directtuinshop.nl verzonden e-mail
Door Directtuinshop.nl verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.
Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan
derden is niet toegestaan. Directbestrating.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden
informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.